คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เปิดตัวแอปพลิเคชัน CFiD | 7 ธ.ค. 2566

- สารคดีข่าวและรายงานพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเชิญชวนชาวจุฬาฯ รณรงค์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการใช้แอปพลิเคชัน CFiD เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้พัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้น โดยมุ่งหวังให้ประชาคมจุฬาฯ มีความสนใจเรื่องผลกระทบจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชีวิตประจำวัน โดยแอปพลิเคชั่นตัวนี้ จะบันทึกข้อมูล #carbonfootprint ที่เกิดจากวิถีการดำเนินชีวิตทั้งที่ผู้ใช้งานทราบและไม่เคยทราบมาก่อน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CFiD ได้ ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

0 results

(Live)