การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์จุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ 2567 | 14 ธ.ค. 2566

- สารคดีข่าวและรายงานพิเศษองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะร่วมกันจัดการแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์จุฬาฯ - ธรรมศาสตร์ “CU-TU Unity Football Match 2024” ในวันที่ 30 มีนาคม 2567 ณ สนามศุภชลาศัย ซึ่งนอกจากการแข่งขันฟุตบอลของนิสิตและนักศึกษาของทั้งสองสถาบันแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะเป็นการแสดงพลัง ศักยภาพ และมิตรภาพ ทั้งนี้ ทั้งสองสถาบัน ไม่ได้มีการบังคับขึ้นแปรอักษรแต่อย่างใด

สำหรับการแข่งขันฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์ - จุฬาฯ ครั้งที่ 75 ซึ่งมีการเลื่อนวันจัดการแข่งขันออกไป เป็นคนละส่วนกับกิจกรรมนี้ โดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะองค์กรผู้จัดงาน จะได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวันจัดงานให้ทราบอีกครั้ง

0 results

(Live)