เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อกลุ่มผู้เปราะบางในสังคมไทย | 18 ธ.ค. 2566

- สารคดีข่าวและรายงานพิเศษเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เดินทางมายังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินวิถีชีวิตของประชาชมจุฬาฯ และร่วมการประชุมเพื่อหารือความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชากรและผู้เปราะบางในสังคมไทย ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งทั้งสองคณะได้นำเสนอผลงานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนเปราะบาง อาทิ นวัตกรรมเท้าเทียมไดนามิกส์ เอสเพส และโครงการ Smart Living Unit "ZEN model" บ้านต้นแบบประหยัดพลังงานและอยู่สบาย
#chularadioplus #วิทยุจุฬา #จุฬา

0 results

(Live)