จากเส้นไหมไทย สู่นวัตกรรมทางการแพทย์ | 21 ธ.ค. 2566

- สารคดีข่าวและรายงานพิเศษศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ดำรงค์ศักดิ์กุล และรองศาสตราจารย์ ดร.โศรดา กนกพานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความสนใจในการนำโปรตีนจากเส้นไหมไทย มาเป็นส่วนประกอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพในหลายรูปแบบ ซึ่งการวิจัยของอาจารย์ทั้งสอง และคณะทำงานวิจัย ตลอดเวลา 15 ปี ได้นำไปสู่การจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมชีววัสดุเพื่อการแพทย์และสุขภาพ ในเวลาต่อมา
#chularadioplus #วิทยุจุฬา #จุฬา #ไหมไทย

0 results

(Live)