วิศวฯ จุฬาฯ เปิดตัวโครงการและจัดเสวนา ในงานอรุณ สรเทศน์ รำลึก | 14 มี.ค. 2567

- สารคดีข่าวและรายงานพิเศษเมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธิอรุณ สรเทศน์ และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานอรุณ สรเทศน์ รำลึก 2567 ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยมุ่งสู่สังคมเป็นกลางทางคาร์บอนด้วยนวัตกรรม โดยในปีนี้ คณะผู้จัดงานได้เปิดตัวโครงการ Chula Learn-Do-Share 2024 การบรรยายหัวข้อพิเศษโดยอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม การประกาศความร่วมมือขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมเป็นกลางทางคาร์บอน และการเสวนาวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขา
#chularadioplus #วิทยุจุฬาฯ #จุฬาฯ

(Live) รายการ สโมสรคูณสุข