แก้วน้ำกันสำลัก สำหรับผู้ป่วยโรคระบบประสาท | 4 เม.ย. 2567

- สารคดีข่าวและรายงานพิเศษศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งโรจน์ พิทยศิริ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกับคณะทำงาน ในการวิจัยและพัฒนาแก้วน้ำดื่มป้องกันการสำลัก เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท เช่น โรคพาร์กินสัน ที่มักมีปัญหาเรื่องการกลืนและอาการสำลัก สามารถดำรงชีวิตได้อย่างสะดวกมากขึ้น
#chularadioplus #วิทยุจุฬาฯ #แก้วน้ำกันสำลัก #พาร์กินสัน #จุฬาฯ

(Live) รายการ คลินิก 101.5