งานประชุมวิชาการนานาชาติ CUVC 2024 เพื่อสุขภาพหนึ่งเดียว | 26 เม.ย. 2567

- สารคดีข่าวและรายงานพิเศษคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2567 #cuvc 2024 ภายใต้ธีม “Integrated One Health Approaches for Sustainable Wellbeing” ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2567 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 5 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยในปีนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้จัดงานในรูปแบบ Theater ที่ตอบโจทย์ของสัตวแพทย์รุ่นใหม่ที่มีบทบาทในบริบทที่กว้างขึ้นของ #สุขภาพหนึ่งเดียว หรือ #onehealth ที่สัตวแพทย์เป็นผู้ดูแลรักษาสัตว์ และยังเป็นผู้ดูแลทั้งด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ให้มีความยั่งยืน และได้รับเกียรติจากร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา
#chularadioplus #วิทยุจุฬาฯ #cuvc2024 #onehealth #สุขภาพหนึ่งเดียว #จุฬาฯ

(Live) รายการ News Connect