โครงการเข็มวันอานันทมหิดล ปี 2567 "สองมือห่วงใย ดวงใจผูกพัน" | 20 พ.ค. 2567

- สารคดีข่าวและรายงานพิเศษคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ #เข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2567 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 9 มิถุนายน และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสุขภาพหัวใจ โดยจะนำรายได้จากการจัดจำหน่ายเข็มที่ระลึก เสื้อยืดคอกลม และรายได้จากการจัดงานเดิน-วิ่งการกุศล “Miles for Heart” Virtual Walk and Run ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล, มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย, ช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธ - ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, กิจกรรมจิตอาสา สโมสรนิสิตคณะเเพทยศาสตร์ จุฬาฯ, สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และโครงการ “หัวใจ 3D” ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สามารถร่วมบริจาคได้ทั้งในรูปแบบการโอนเงินเข้าบัญชี การบริจาคผ่านการสแกน QR Code พร้อมเพย์ พร้อมลงทะเบียนรับเข็มและเสื้อที่ระลึกได้ที่ https://anandaydonation.docchula.com และยังสามารถบริจาคด้วยตนเอง ได้ที่อาคารวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และอาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fan page: ANAN DAY

#chularadioplus #วิทยุจุฬาฯ #เข็มวันอานันทมหิดล #วันอานันทมหิดล #ANANDAY2024 #จุฬาฯ

(Live) รายการ สโมสรคูณสุข