พระราชพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธี และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา | 8 ก.ค. 2567

- สารคดีข่าวและรายงานพิเศษกรมประชาสัมพันธ์ จัดแถลงข่าวและเสวนาสื่องานพระราชพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธี และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เพื่อรายงานความคืบหน้าของการจัดงานในส่วนต่าง ๆ พร้อมเชิญชวนประชาชน ได้มีส่วนร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ ตลอดปี 2567

#72พรรษา #chularadioplus #วิทยุจุฬาฯ #จุฬาฯ

(Live) รายการ สโมสรคูณสุข