ขอแสดงความยินดีกับคุณดารณี มณีดิษฐ์ ผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเรา ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักจัดรายการวิทยุผู้อนุรักษ์เพลงไทยในอดีต ประเภทรางวัลเพชรในเพลง ในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ 2563

อาจารย์สุภาพร โพธิ์แก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณดารณี มณีดิษฐ์ ผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเรา FM101.5 วิทยุจุฬาฯ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักจัดรายการวิทยุผู้อนุรักษ์เพลงไทยในอดีต ประเภทรางวัลเพชรในเพลง ในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ 2563 จัดโดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

#รางวัลเชิดชูเกียรตินักจัดรายการวิทยุ
#curadio #รายการสุขกันเถอะเรา #วิทยุจุฬาฯ

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง