กิจกรรมพบผู้ดำเนินรายการ
"กิจกรรมพบผู้ดำเนินรายการ อาจารย์สุภาพร โพธิ์แก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุจุฬาฯ ได้ประสานพลังปัญญาจากคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมจัดรายการกับสถานีวิทยุจุฬาฯ"

กิจกรรมพบผู้ดำเนินรายการ อาจารย์สุภาพร โพธิ์แก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุจุฬาฯ ได้ประสานพลังปัญญาจากคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมจัดรายการกับสถานีวิทยุจุฬาฯ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกันพัฒนารายการเพื่อเผยแพร่ความรู้ ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเตรียมความพร้อมก้าวสู่ ChulaRadioPlus สานสรรค์สังคมปัญญา

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง