ชีวิตการเรียนศึกษายังต้องก้าวต่อไป
"หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) ได้มีมาตรการผ่อนคลายในระยะที่ 6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เดินหน้าจัดกิจกรรมเปิดประตูสัญจรตะลอน School tour ในรูปแบบ New normal "

หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) ได้มีมาตรการผ่อนคลายในระยะที่ 6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เดินหน้าจัดกิจกรรมเปิดประตูสัญจรตะลอน School tour ในรูปแบบ New normal คือ จำกัดจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม และร่วมกิจกรรมแบบ Social distancing แต่ได้มีการถ่ายทอด ผ่าน facebook live ที่ทุกคนสามารถรับชมและร่วมกิจกรรมรับของที่ระลึกได้
กิจกรรมเปิดประตูสัญจรตะลอน School tour เป็นกิจกรรมสำหรับน้องๆนักเรียนระดับมัธยมปลายที่ต้องการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาใน ระบบ TCAS(ทีแคส) หรือ Thai University Center Admission System ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนมาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่นักเรียนจะต้องทำความเข้าใจ เพื่อที่จะสามารถนำไปวางแผนศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมประกอบไปด้วย การแนะแนวระบบ TCAS โดยวิทยากร คือ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS จะช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในระบบได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในปี 2563 ที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) ได้มีการทำประชาพิจารณ์ เพื่อปรับเปลี่ยนระบบ ให้มีเหมาะสมความสอดคล้องกับรูปแบบการศึกษาของประเทศไทย และจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2564 นี้
ในส่วนของการเสริมความรู้ด้านวิชาการ ภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่มีความสำคัญสำหรับนักเรียนเพราะทุกคน เพราะต้องใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อ อาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัด work shop แนะนำวิธีการเรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้สนุกและได้ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีพี่นิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เรียนจบจากโรงเรียนในพื้นที่จัดกิจกรรม จะมาเล่าถึงประสบการณ์ แนวคิดวิธีการเรียน ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆได้เกิกความมุ่งมั่นในการศึกษาต่อ ตลอด 4 ชั่วโมงเต็มที่น้องๆ ได้รับสาระความรู้ แบบไม่เครียด ที่ทำให้การเดินทางของน้องๆไปถึงเป้าหมายคณะที่ตนต้องการเรียน

กิจกรรมเปิดประตูสัญจรตะลอน School tour
ภาคใต้ จัดที่โรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส วันที่ 18 สิงหาคม 2563 การจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขชายแดนใต้ ในการประสานน้องๆจากพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม และ การถ่ายทอดสดกิจกรรม ผ่าน facebook live
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรมในวันที่ 26 สิงหาคม 253 ณ โรงเรียนเซิมพิทยาคม จังหวัดหนองคาย โดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต21 (หนองคาย-บึงกาฬ) ในการประสานงานพาน้องๆมาร่วมกิจกรรมและ การถ่ายทอดสดกิจกรรม ผ่าน facebook live
การศึกษายังต้องก้าวต่อไป ....อนาคตของน้องๆคืออนาคตของชาติ

สนับสนุนการสัญจรโดย : กองทุนเงินให้กูยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง