ร่วมเดินทางตามรอยพ่อ กับโครงการ "ตามรอยพ่อ...วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน ครั้งที่ 6"
"ขอเชิญน้องๆ เยาวชน อายุ 15-18 ปี ร่วมเดินทางตามรอยพ่อ กับโครงการ ตามรอยพ่อ...วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ เขื่อนขุนด่านปราการชล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

วันที่จัดกิจกรรม 13-15 กรกฎาคม 2561 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)

ด้วยกติกาง่ายๆ
เขียนความเรียง ความยาว 5 บรรทัดของกระดาษ A4 ขนาดอักษร 16
หัวข้อ “ท่านปฏิบัติตนเกี่ยวกับเรื่องการออมอย่างไร ตามแนวทางคำพ่อสอน”

เกณฑ์การตัดสิน
1. ใช้ถ้อยคำที่สื่อความหมายได้ชัดเจนเห็นภาพ
2. ใช้ภาษาได้ถูกต้องตามหลักของภาษาไทย ผลงานจะต้องไม่คัดลอกจากแหล่งอื่นใด
3. มีความยาวตามที่ได้กำหนดไว้
4. สามารถส่งผลงานได้ ท่านละ 1 ผลงาน
(การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

น้องๆที่สนใจสามารถส่งผลงาน พร้อมเขียน ชื่อ-ที่อยู่ โรงเรียน และเบอร์ติดต่อ ส่งมาที่
1. ทางไปรษณีย์ : สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการตามรอยพ่อฯ) อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7, จุฬาฯ ซอย 12, ถนนพญาไท เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330
2. E-mail : prcuradio@gmail.com
3. โทรสาร : 02-219-2007

สอบถามเพิ่มเติม 02-218-3973 ต่อ 102-103 หรือ 081-989-7956

หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 25 มิถุนายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (80 ท่าน) วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ทาง www.curadio.chula.ac.th และ www.facebook.com/curadio

ข่าวและกิจกรรมล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง