รักษาการกรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรคนดีศรีจุฬาฯ ประจำปี 2563

อาจารย์สุภาพร โพธิ์แก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ เข้ารับประกาศเกียรติคุณ จาก ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร ประเภทกลุ่มบุคลากรยอดเยี่ยมขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ในคณะทำงาน "โครงการ CU V Care จุฬาฯ ดูแลประชาคมที่พักฟื้นและเฝ้าระวังการติดเชื้อ Covid-19”
ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องคณาจารย์ นิสิตจุฬาฯ และบุคลากรสายปฏิบัติการที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ ประกอบด้วยคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติและระดับชาติ ผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นศาสตราจารย์และศาสตราภิชาน อาจารย์ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้านการเรียนการสอน ด้านกิจการนิสิต รางวัลการวิจัยและผลงานวิจัย รวมทั้งรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” ประจำปี 2563

#คนดีศรีจุฬาฯ #chularadio

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง