เปิดตัวโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 2 หัวข้อ “Waste a Moment เปิดประเด็นเรื่องขยะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chula Enigeering) ร่วมกับสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chula Radio Plus) เปิดตัวโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 2 หัวข้อ “Waste a Moment เปิดประเด็นเรื่องขยะ”

รับฟังเสวนาวิชาการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อ "ขยะ: ปัญหาสำคัญหรือทองคำของสังคม" เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการจัดการขยะ และส่งเสริมการจัดการขยะแบบครบวงจรและยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 - 13:00 น. ณ ห้อง Executive 1 ชั้น B โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

Press release
Press release ภาษาอังกฤษ (English)
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง