ผลงานสารคดีเสียง "โครงการศึกษานำร่องการขับเคลื่อนเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงเพื่อสมดุลนิเวศสื่อ"

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Event-Detail.php on line 205

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Event-Detail.php on line 205

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Event-Detail.php on line 205

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Event-Detail.php on line 205

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Event-Detail.php on line 205

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Event-Detail.php on line 205

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Event-Detail.php on line 205

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Event-Detail.php on line 205

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Event-Detail.php on line 205

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Event-Detail.php on line 205

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Event-Detail.php on line 205

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Event-Detail.php on line 205

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Event-Detail.php on line 205

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Event-Detail.php on line 205

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/Event-Detail.php on line 205

ตามที่ เครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี , สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวร , สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เข้าร่วมผลิตสารคดเสียง ตาม "โครงการศึกษานำร่องการขับเคลื่อนเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงเพื่อสมดุลนิเวศสื่อ" แล้ว ทุกสถานีได้ผลิตสารคดีเสียงต้นแบบ ที่สะท้อนถึงความงดงามของเสียงที่หลากหลาย แต่ละที่มีอัตลักษณ์ท้องถิ่นและชุมชนผ่านศิลปะการใช้เสียง และนำมาเผยแพร่ผลงานผ่านรายการ “เครือข่ายวิทยุสถาบัน” ที่ออกอากาศทุกวันจันทร์- ศุกร์ เวลา 12.00-13.00 น.ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz. และสถานีวิทยุเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่ออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 4 - 31 ธันวาคม 2563

ลิเก...สเน่ห์ที่ยังหายใจ

ผลิตโดย สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดอนมัน...หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ผลิตโดย สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Impression of Wat Yai

ผลิตโดย สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวร

นิเวศภาวนา เรียนรู้ตัวเองท่ามกลางธรรมชาติ

ผลิตโดย สถานีวิทยุ มอ.หาดใหญ่

ชีวิตที่แปรเปลี่ยน หลังวิกฤติโควิด-19

ผลิตโดย สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาหารตามฤดูกาลกับคุณประโยชน์ที่ได้รับจากสมุนไพรพื้นบ้าน

ผลิตโดย สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

"ปอยส่างลอง” สีสันแห่งศรัทธาของชาวไทใหญ่

ผลิตโดย สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เยาวราช

ผลิตโดย สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สารคดี วิถีปทุม ตอน....อรุณเบิกฟ้า

ผลิตโดย สถานีวิทยุเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

ชุมชนไทยพวน บ้านเขาพระ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผลิตโดย สถานีวิทยุเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์

เฮ็งเส็ง ตำนานร้านเบาะไหว้เจ้า 100 ปี

ผลิตโดย สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิถีชาวญ้อบ้านท่าขอนยางบนกระแสความเปลี่ยนแปลง

ผลิตโดย สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมี่พันเมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ผลิตโดย สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวร

ป้าพรรณ...ผู้สานฝันการเล่านิทานวิทยุฯ

ผลิตโดย สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้ามทางรถไฟอย่างไรให้ปลอดภัย

ผลิตโดย สถานีวิทยุเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์

"กาดงัวทุ่งฟ้าบด" มนต์เสน่ห์แห่งล้านนา

ผลิตโดย สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ย้อนรอยจำ...เสน่ห์หนังกลางแปลง

ผลิตโดย สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ก่อนจะนะ...จะเป็นเพียงความทรงจำ

ผลิตโดย สถานีวิทยุ มอ.หาดใหญ่

มอญร้องไห้

ผลิตโดย สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สารคดี วิถีปทุม ตอน....จรวดมอญ

ผลิตโดย สถานีวิทยุเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง