ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รายการจุฬาปริทรรศน์
"ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รายการจุฬาปริทรรศน์ โดย Chula Radio Plus ที่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ โครงการวัคซีนเพื่อคนไทย ของมูลนิธิซียูเอ็นเทอร์ไพรส์ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "

รายการจุฬาฯปริทรรศน์ เป็นรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM101.5MHz. ทุกวันอาทิตย์ เวลา11.30-11.55 น.นำเสนอผลงาน วิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้สังคมได้รับรู้

รายชื่อผู้โชคดี 10 ท่าน
1.Tai Sararat
2.Pimmy Sasiwimon
3.Wanida Pankla
4.Saowanee Akapongkul
5.Micro Boss
6.เบ็ญจพร โอวาทฬารพร
7.Jaran JJ
8.ปังญ่า Thamvichukorn
9.รุ่งทิพย์ ตระการพรสมบัติ
10.กำพล วิลยาลัย

ท่านที่โชคดีจากการแสดงความคิดเห็นครั้งนี้ สามารถติดต่อเพื่อแจ้งที่อยู่สำหรับจัดส่งของที่ระลึก
ทาง Inbox Facebook.com/curadio ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564
ท่านสามารถติดตามกิจกรรมครั้งต่อไปจากรายการจุฬาปริทรรศน์ ทุกวันอาทิตย์ 11.30-11.55น.
ทาง Chula radio Plus FM101.5 MHz

#ChulaRadioPlus #Covid19 #โควิด19 #จุฬาปริทรรศน์ #วิทยุจุฬาฯ

ข่าวและกิจกรรมล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง