ลงทะเบียนฟรี Update TCAS 65 กับ โครงการเปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour ภูมิภาค "New normal"
"จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย Chula Radio plus ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.ในพื้นที่ ) และ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขชายแดนใต้ จัดโครงการเปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour ภูมิกาค New normal "


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย Chula Radio plus ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.ในพื้นที่ ) และ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขชายแดนใต้ จัดโครงการเปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour ภูมิกาค New normal เป็นกิจกรรมสำหรับน้องๆนักเรียนระดับมัธยมปลายที่ต้องการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาใน ระบบ TCAS(ทีแคส) หรือ Thai University Center Admission System ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ TCAS 65 จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่นักเรียนจะต้องทำความเข้าใจ เพื่อที่จะสามารถนำไปวางแผนศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย แต่การศึกษาต้องดำเนินต่อไป

รูปแบบกิจกรรม

1. แนะแนวระบบ TCAS 65 โดย ดร.พีระพงศ์ ตริยะเจริญผู้จัดการระบบ TCAS ที่การเปลี่ยนแปลงระบบครั้งใหญ่นี้มีผลดีต่อน้องๆอย่างไร โดยนักเรียนสามารถสอบถามจากวิทยากรได้โดยตรงในห้องกิจกรรม
2. แนะน้องสร้างพลังการศึกษา แนะนำช่องทางการศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ รวมถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเตรียมตัว การวางแผน โดยรุ่นพี่หรือ หน่วยงานที่ดูแลโครงการต่างๆ ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

วันเวลาสถานที่

กิจกรรมเปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour ภูมิกาค New normal จัดจำนวน 3 ครั้ง สำหรับ 3 ภูมิภาค ผ่านระบบ Zoom
วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น.-11.00 น. จังหวัดชายแดนภาคใต้
วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น.-11.00 น. ภาคกลาง
วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น.-11.00 น. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

****นักเรียนที่ลงทะเบียนไม่ทัน หรือประชาชนทั่วไป สามารถ ติดตามได้ผ่านช่องทาง Facebook Live/เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย และ Page Facebook ของหน่วยงานพันธมิตรในพื้นที่

การลงทะเบียน

1. นักเรียนในภูมิภาค ลงทะเบียน ผ่านgoogle form และ ร่วมกิจกรรม ผ่านระบบ zoom รับจำนวนจำกัด 300 คน โดยทุกคนที่เข้าระบบzoom ตรงวันกิจกรรมของแต่ละภาค จะได้รับของที่ระลึกจากสถานีวิทยุจุฬาฯ จัดส่งถึงบ้าน
2.นักเรียนตั้งรหัสประจำตัว ใน google form เช่น
ภาคกลาง พิมพ์ C ตามด้วย เลขสามตัวท้ายของบัตรประจำตัวประชาชน เช่น C982
3. กรอกข้อมูลที่อยู่จัดส่งของที่ระลึกอย่างครบถ้วน เพื่อให้การจัดส่งไม่ล่าช้า

การเข้าร่วมกิจกรรม

ทีมงานวิทยุจุฬาฯ จะส่ง Link Zoom พร้อมรหัสผ่าน ในช่องทาง Email ที่ให้ไว้ ล่วงหน้า 3 วัน ก่อนวันจัดกิจกรรมที่ได้ลงทะเบียนไว้ และจะต้องตั้งชื่อในการเข้า zoom โดยใส่รหัส นำหน้าชื่อตัวเอง ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ในแบบฟอร์ม

กำหนดการ
8.00 น. เปิดห้อง zoom
8.15 น กิจกรรมสันทนาการ แจกของรางวัล ส่งตรงถึงบ้าน
9.00 น. TCAS 65 โดย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS
(นักเรียนสามารถถามคำถาม ผ่านช่องทาง Chat ได้ตลอดเวลาการบรรยาย)
10.30 น. Q&A
10.45 น. แนะน้องสร้างพลังการศึกษา
11.00 น. จบกิจกรรม

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนพื้นที่ภาคกลาง
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
**การเข้าร่วมกิจกรรมในระบบ zoom สำหรับภาคใต้เต็มแล้ว ท่านสามารถรับฟังการบรรยายผ่าน Facebook Live/เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยในวันเวลาเดียวกันที่ระบุไว้
Link และ Password เข้าระบบ Zoom เพื่อร่วมกิจกรรม วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 8.10 น

CU_Radio+ is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: เปิดประตูสัญจร ตะลอน School Tour ภาคใต้

Time: Aug 28, 2021 07:30 AM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://chula.zoom.us/j/99072494140?pwd=SUI1cGRuQnluaE5RMm9pM3ZvQ0g5UT09

Meeting ID: 990 7249 4140

Password: 812442

Link และ Password เข้าระบบ Zoom เพื่อร่วมกิจกรรม วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 8.10 น

CU_Radio+ is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: เปิดประตูสัญจร ตะลอน School Tour ภาคกลาง

Time: Aug 29, 2021 07:30 AM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://chula.zoom.us/j/98778360927?pwd=M0x0MWhSVzRjUVpwbGtKTWtYZzJGdz09

Meeting ID: 987 7836 0927

Password: 091793

ข่าวและกิจกรรมล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง