ครบรอบ 56 ปี Chula Radio Plus
"25 พฤศจิกายน 64 ครบรอบ 56 ปี สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chula Radio Plus : Synergy for a Smart Society"

ข้อความ**

เนื่องในโอกาสครบรอบ 56 ปีสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM101.5 MHz. Chula Radio Plus เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

นายตรีเทพ ไทยคุรุพันธ์ กรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายหน่วยงานที่มาร่วมแสดงความยินดี อาทิ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ

สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ ยังคงยึดมั่นในการสื่อสารองค์ความรู้ที่หลากหลายจากคณาจารย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และร่วมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต สานสรรค์สังคมปัญญาให้กับสาธารณชน และพัฒนาสู่แพลตฟอร์มที่มากขึ้นเพื่อสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ที่กำลังจะก้าวสู่การเป็นพลเมืองยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21

Synergy for a Smart Society

ข่าวและกิจกรรมล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง