ประกาศรายชื่อ 40 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือก โครงการ Envi Mission วัฒนธรรมรักษ์น้ำ รุ่นที่ 1
"เกือบ 300 ทีม มีเพียง 40 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านผลงานทุกตัวอักษร จะมีทีมไหนโรงเรียนใด จังหวัดอะไรเลื่อน scroll mouse ลงมาเลย"
ทีมที่ 1-20 เข้าร่วมกิจกรรม Boot Camp วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี

1 น่านน้ำ โรงเรียนปัว จังหวัดน่าน
2 Droplest of water โรงเรียนชัยเกษมวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง
4 KTC โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จังหวัดสระบุรี
5 envi takfawichaprasit โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธ์ จังหวัดนครสวรรค์
6 ธารารัก(ษ์) โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
7 FPPรักษาน้ำ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย
8 ปลูกใจรักษ์วารี โรงเรียนปัว จังหวัดน่าน
9 SK.Poaceae โรงเรียนสีคิ้ว สวัสดิ์ผดุงวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
10 น้ำใสใจสัมพันธ์ โรงเรียนปราจีนราษฎรบำรุง จังหวัดปราจีนบุรี
11 Acs NaCl โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี
12 NATURE โรงเรียนลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
13 โลมาพารักษ์น้ำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานี
14 waterish โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร
15 มะยมแดง โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร
16 KKV แขนกลรักษ์น้ำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
17 Aquaman โรงเรียนชัยเกษมวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
18 น้ำใสด้วยมือเรา โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา
19 Beginner โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
20 รักโลก รักษ์น้ำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์47 จังหวัดเพชรบุรี

ทีมที่ 21-40 เข้าร่วมกิจกรรม Boot Camp วันที่ 2-4 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี

21 ห้วยแถลง แพงน้ำ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา
22 HYDROPHILIC โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวิทยาลัย
23 H.T 1 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสงเคราะห์ จังหวัดพัทลุง
24 พี่ชวนน้องรักษ์น้ำ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง
25 พลังประชาน้ำ โรงเรียนนวมินทร์ราชินูทิศ เบญจราชาลัย กรุงเทพมหานคร
26 Baby Buf โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง
27 พัฒนาตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
28 แหลมริมเล โรงเรียนแหลมวิทยา จังหวัดเพชรบุรี
29 นักสืบสายน้ำมกุฎเมืองฯ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง
30 Natureal โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
31 HH conservator โรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
32 North water โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน
33 เยาวชนอาสา กศน.ตำบลคลองมะพลับรักษ์น้ำ โรงเรียน กศน.อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
34 RPG501 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น
35 จ๊างน้อยเจียงใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
36 Water value ตะมุตะมิ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31 จังหวัดเชียงใหม่
37 อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ โรงเรียนปากช่อง2 จังหวัดนครราชสีมา
38 H.T.4 รักษ์น้ำ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสงเคราะห์ จังหวัดพัทลุง
39 EGT โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร
40 water7 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียดการเข้าร่วมอบรม Boot Camp

ทุกทีมทีผ่านเข้ารอบจะต้องกรอกข้อมูลในใบตอบรับ และแนบสำเนาบัตรประชาชนของทุกคนในทีม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องส่งมาที่ โทรสารหมายเลข 02-219 2007 หรือ อีเมล์ envi.mission11@gmail.com
ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
การเตรียมตัวเข้าร่วมอบรม Boot Camp
1. ทุกทีมต้องลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ที่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามกำหนดการ พร้อมแผนที่ ที่แนบมาด้วยนี้
2. เตรียมของใช้ส่วนตัว เช่น เสื้อผ้า ชุดลำลองที่สุภาพ สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผ้าขนหนู ยา(กรณีมีโรคประจำตัว)
3. การแต่งกายเข้าร่วมอบรบ เป็นชุดสุภาพและสะดวก คล่องตัว ในการทำกิจกรรม ทางโครงการฯมีเสื้อ ให้คนละ 1 ตัว โดยให้แจ้งขนาดเสื้อในใบตอบรับ
4. กิจกรรมตลอด 3วัน จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้น ค่าพาหนะของแต่ละทีมในการเดินทางมาร่วมกิจกรรม
5. โครงการฯ จัดทำประกันชีวิตสำหรับทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมตลอด 3 วัน
6. หากต้องการหนังสือแจ้งการผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการฯ สามารถแจ้งความจำนงผ่าน
อีเมล์ envi.mission11@gmail.com ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
สอบถามเพิ่มเติมที่ 02 218 3971-3 ต่อ 102-103 หรือ 081 989 7956

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม CU Radio ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง