กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Envi Mission วัฒนธรรมรักษ์น้ำ
"ภาพบรรยายากาศ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “วัฒนธรรมรักษ์น้ำ รุ่นที่ 1” (3 วัน 2 คืน) เมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 2-4 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี "

ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสำหรับการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “วัฒนธรรมรักษ์น้ำ รุ่นที่ 1” (3 วัน 2 คืน) เมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 2-4 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี โดยทั้ง 40 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกมาจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่เพื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้
ในส่วนของนักเรียนได้ไปศึกษาดูงานที่เขื่อนขุนด่านปราการชล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 จังหวัดนครนายก ที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาปัญหา น้ำท่วม น้ำแล้ง และดินเปรี้ยว ส่งผลกระทบต่อการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกข้าวอันเป็นอาชีพหลักของชาวนครนายก ในส่วนของการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “วัฒนธรรมรักษ์น้ำ รุ่นที่ 1”ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้เรื่องของ Design thinking การคิดอย่างเป็นระบบ เกิดความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดโครงการวัฒนธรรมรักษ์น้ำของทีมตัวเอง นำไปสู่การบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้แต่ละทีมสร้างโมเดลจำลอง (Prototype ) รูปแบบโครงงาน โดยได้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสันทนาการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทีมที่มาจากโรงเรียนต่างๆ เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดมุมมองในการจัดทำโครงการ กิจกรรมบอร์ดเกมรักษ์น้ำที่ได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนาน เพื่อนำกลับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านได้รับใบประกาศเกียรติบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “วัฒนธรรมรักษ์น้ำ รุ่นที่ 1” โดยมี ศาตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวะกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติมามอบใบประกาศในครั้งนี้
ทุกทีมที่เข้าผ่านการอบรมจะได้นำความรู้ประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมไปพัฒนาโครงงานของตนเองเผื่อการปฏิบัติจริงในชุมชน และส่งโครงงานที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา ส่งเข้ารับการคัดเลือก เพื่อให้เหลือกเพียง 10 ทีมสุดท้าย โดยจะประกาศผล ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ทั้ง 10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกนี้ จะนำผลงานโครงงานฯมานำเสนอกับคณะกรรมการ และประกาศผลรางวัลชนะเลิศในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 (วันสิ่งแวดล้อมไทย)
โดยมีรางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บ. พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เงินรางวัล 20,000 บ. พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เงินรางวัล 10,000 บ. พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลชมเชย (2 รางวัล) เงินรางวัล 5,000 บ.
ติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง
เว็บไซต์ CU RADIO http://www.curadio.chula.ac.th/index.php
Facebook CU RADIO https://web.facebook.com/curadio/

**โครงการ “Envi Mission วัฒนธรรมรักษ์น้ำ” เป็นความร่วมมือระหว่าง รายการ Envi Insider by ดร.โอ ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬา ที่ตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ จึงได้จัดทำโครงการเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เกิดความรู้เข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะน้ำ

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม CU Radio ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง