ระเบียบพระอารามหลวง
120 views
0
0
"รศ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ราชวรมหาวิหาร-ราชวรวิหาร-วรวิหาร คำต่อท้ายนามพระอารามที่คุ้นเคยกันดี มีความแตกต่างและมีความสำคัญอย่างไร วัดหลวงกับวัดราษฎร์ต่างกันตรงไหน ไขข้อข้องใจได้ในรายการจามจุรีมีเรื่องเล่ากับหอประวัติจุฬาฯ ตอน "ระเบียบพระอารามหลวง"

รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: ศศิพิมพ์ จิรศักดิ์ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย