105 ปีสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (ตอนที่ 1) ความเป็นมาของสถานีรถไฟ
370 views
0
0
"ผศ.ดร.พีรศรี โพวาทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

สถานีรถไฟหัวลำโพงหรือสถานีกรุงเทพฯ ก่อนที่ปลายปี 2564 จะทำการย้ายเส้นทางการเดินรถไฟไปที่สถานีกลางบางซื่อ มาร่วมย้อนรอยการเข้ามาของรถไฟในประเทศไทยและความเป็นมาของสถานีรถไฟหัวลำโพง

รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: ศศิพิมพ์ จิรศักดิ์ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ผศ.ดร.พีรศรี โพวาทอง ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย