เพชรชมพูจุฬาฯ: ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล
225 views
0
0
"นิสิตเก่าคณะแพทยศาสตร์ และนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

บอกเล่าเรื่องราวความประทับใจในรั้วจามจุรี และประสบการณ์ในโลกการทำงานของนิสิตเก่าจุฬาฯ ผู้ทรงคุณค่าในจามจุรีมีเรื่องเล่า ตอนพิเศษ "เพชรชมพูจุฬาฯ" พาย้อนฟังเรื่องราวและประสบการณ์เมื่อครั้งยังเป็นนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จนดำรงตำแหน่งอธิการบดีจุฬาฯ และนายกสภาจุฬาฯ ของ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล

รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: พิมพ์พิศา กำเนิดจิรมณี ผู้อำนวยการหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นิสิตเก่าคณะแพทยศาสตร์ และนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย