กฟผ. กับการสร้างแหล่งผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
192 views
0
0
"ประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย"

ความท้าทายของ กฟผ. กับภารกิจการสร้างแหล่งผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงเดินหน้าสู่ความมั่นคงและความยั่งยืนด้านพลังงานสะอาดของประเทศไทย

• รู้จัก Floating Solar หรือโซลาร์เซลล์ลอยน้ำ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี
• ทิศทางของ EV Charging Station หรือสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
• การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร แนวคิดนี้ทำได้จริงได้อย่างไร
_________________
รายการพูดจาประสาช่าง
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย