เพชรชมพูจุฬาฯ: รศ.จุมพล รอดคำดี
121 views
0
0
"นิสิตเก่าแผนกอิสระการสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ (คณะนิเทศศาสตร์)"

เรื่องราวชีวิตในรั้วจามจุรีของนิสิตเก่าผู้ทรงคุณค่าในจามจุรีมีเรื่องเล่า ตอนพิเศษ "เพชรชมพูจุฬาฯ" จากนิสิตแผนกอิสระการสื่อสารมวลชนฯ สู่นักนิเทศศาสตร์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี นิสิตเก่าแผนกอิสระการสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ (คณะนิเทศศาสตร์)

รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: พิมพ์พิศา กำเนิดจิรมณี ผู้อำนวยการหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี นิสิตเก่าแผนกอิสระการสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ (คณะนิเทศศาสตร์)