เพชรชมพูจุฬาฯ: เซน นันทวิญญู
86 views
0
0
"นิสิตเก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ปี 2528"

เรื่องราวชีวิตในรั้วจามจุรีของนิสิตเก่าผู้ทรงคุณค่าในจามจุรีมีเรื่องเล่า ตอนพิเศษ "เพชรชมพูจุฬาฯ" จากนิสิตช่างภาพที่เก็บเรื่องราวของจุฬาฯ ไว้ในภาพถ่าย สู่การถ่ายทอดความรู้สู่รุ่นน้องของนิสิตเก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ภาควิชาทัศนศิลป์) เซน นันทวิญญู น้องใหม่จุฬาฯ 2528

รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: พิมพ์พิศา กำเนิดจิรมณี ผู้อำนวยการหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: เซน นันทวิญญู น้องใหม่จุฬาฯ 2528