ศึกษากฎหมายลิขสิทธิ์: กรณีการใช้ Application Voila AI Artist เเปลงภาพถ่ายใบหน้าเป็นการ์ตูน
159 views
0
0
"รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ศึกษากฎหมายลิขสิทธิ์: กรณีการใช้ Application Voila AI Artist เเปลงภาพถ่ายใบหน้าเป็นการ์ตูน
__________
รายการนิติมิติ
ผู้ดำเนินรายการ: นัจนันท์ พฤกษ์ไพบูลย์
วิทยากร: รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย