ลักษณะของหัวหน้า
591 views
0
0
"รศ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

"หัวหน้า" มีลักษณะอย่างไร แบบใดจึงจะเป็นผู้นำที่ดี จามจุรีมีเรื่องเล่ากับหอประวัติจุฬาฯ นำเรื่องราวจากพระนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ มาเสนอในตอน "ลักษณะของหัวหน้า"

รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: ศศิพิมพ์ จิรศักดิ์ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย