เพชรชมพูจุฬาฯ: ณัฐนันท์ กิตติสุวรรณ
91 views
0
0
"นิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์ ปี 2545"

เรื่องราวชีวิตในรั้วจามจุรีของนิสิตเก่าผู้ทรงคุณค่าในจามจุรีมีเรื่องเล่า ตอนพิเศษ "เพชรชมพูจุฬาฯ" จากนิสิตจากนักกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัย สู่การทำประโยชน์เพื่อสังคมผ่านกิจกรรมจิตอาสา ควบคู่กับการทำงานประจำของ ณัฐนันท์ กิตติสุวรรณ นิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์ น้องใหม่จุฬาฯ ปี 2545

รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: พิมพ์พิศา กำเนิดจิรมณี ผู้อำนวยการหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ณัฐนันท์ กิตติสุวรรณ นิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์ น้องใหม่จุฬาฯ ปี 2545