คำสั่งของรัฐในการห้ามเผยแพร่ข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว
119 views
0
0
"ผศ.ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

คำสั่งของรัฐในการห้ามเผยแพร่ข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว
__________
รายการนิติมิติ
ผู้ดำเนินรายการ: นัจนันท์ พฤกษ์ไพบูลย์
วิทยากร: ผศ.ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย