ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นกับโลจิสติกส์ที่ยั่งยืน
291 views
0
0
"พีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด"

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นกับโลจิสติกส์ที่ยั่งยืน
การดำเนินงานด้านโลจิสติกส์จากอดีตถึงปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างไร อะไรคือความท้าทายเรื่องการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ไปสู่มิติที่ยั่งยืนของไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น
_________________
รายการพูดจาประสาช่าง
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: พีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด