เพื่อนช่วยเช็ค (Covid Self Check) โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19
275 views
0
0

เพื่อนช่วยเช็ค (Covid Self Check)
โครงการเพื่อติดตามอาการและประสานงานช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยประเภท Home Isolation ที่อาการไม่มากหรือไม่มีอาการ (สีเขียว) ผ่านช่องทาง Line Official ชื่อ เพื่อนช่วยเช็ค

• จุดเริ่มต้นแนวคิดในการลงมือทำโครงการเพื่อนช่วยเช็ค
• รูปแบบการใช้งานผ่านช่องทาง Line Official
• การพัฒนาและต่อยอดงานในอนาคต


รายการพูดจาประสาช่าง
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ชยุตม์ สกุลคู CEO & Co-Founder, Tact Social Consulting และ ชวิน หงศ์ลดารมภ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานโครงการเพื่อนช่วยเช็ค