เมื่อสัตว์เลี้ยงได้รับสารเคมี มีวิธีขจัดสารพิษอย่างไร
163 views
0
0

เมื่อหมาแมวได้รับสารเคมี (ที่ใช้ภายในบ้าน) ผ่านการกิน สัมผัส สูดดม
• วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อขจัดสารพิษก่อนพาไปพบสัตวแพทย์
• เมื่อสารพิษเข้าสู่ร่างกาย ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการหายหรือลดอันตรายที่เกิดขึ้นคือความรวดเร็วในการพาไปพบสัตวแพทย์เพื่อรับการรักษา
_________________

"การปฐมพยาบาลก่อนถึงมือสัตวแพทย์เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เพราะช่วยลดความรุนแรง ลดการเจ็บปวด ลดความเสียหายของอวัยวะ และลดโอกาสการเสียชีวิตของสัตว์ได้"
_________________
รายการ pet care onair
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร และ สพ.ญ.ดร.ฉัตรวลี บุญธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย