สยามพิวรรธน์กับแนวคิด BCG Economy เพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
135 views
0
0
"นราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานปฎิบัติการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด "

สยามพิวรรธน์ กับการทำงานเพื่อตอบโจทย์เรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ด้วยแนวคิด BCG Economy (Bio-Circular-Green Economy)
_________________
รายการพูดจาประสาช่าง
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: นราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานปฎิบัติการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด