เหรียญทองลามิทิวบ์กับนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน
143 views
0
0
"สุรัชนี ลิ่มอติบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เหรียญทอง ลามิทิวบ์ จำกัด"

เหรียญทอง ลามิทิวบ์ กับการนำแนวคิด BCG Economy (Bio-Circular-Green Economy) มาใช้ในการดำเนินงานด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อขับเคลื่อนและสร้างองค์กรที่ยั่งยืน
_________________
รายการพูดจาประสาช่าง
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: สุรัชนี ลิ่มอติบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เหรียญทอง ลามิทิวบ์ จำกัด