เพชรชมพูจุฬาฯ: ผศ.ชูวิทย์ ยุระยง (วันทรงดนตรี)
192 views
0
0
"นิสิตเก่าคณะครุศาสตร์ ปี 2522"

เรื่องราวชีวิตในรั้วจามจุรีของนิสิตเก่าผู้ทรงคุณค่าในจามจุรีมีเรื่องเล่าตอนพิเศษ "เพชรชมพูจุฬาฯ" กับ ผศ.ชูวิทย์ ยุระยง ในฐานะนิสิตเก่าคณะครุศาสตร์ (น้องใหม่จุฬาฯ ปี 2522) อาจารย์และนักวิชาการด้านดนตรี ผู้อำนวยเพลงวงซิมโฟนีจุฬาฯ ผู้มีบทบาทสำคัญในกิจกรรมการแสดงดนตรีสากลของจุฬาฯ มากว่า 35 ปี อาจารย์จะมาบอกเล่าประสบการณ์สมัยเป็นนิสิตและในฐานะคณะกรรมการดำเนินงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรี จุฬาฯ พร้อมทั้งนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวันทรงดนตรีที่จุฬาฯ และงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรี

รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: พิมพ์พิศา กำเนิดจิรมณี ผู้อำนวยการหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ผศ.ชูวิทย์ ยุระยง นิสิตเก่าคณะครุศาสตร์ (น้องใหม่จุฬาฯ ปี 2522) อาจารย์และนักวิชาการด้านดนตรี ผู้อำนวยเพลงวงซิมโฟนีจุฬาฯ