เที่ยวเมืองพระร่วง (ตอนที่ 1)
553 views
0
0
"รศ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

เที่ยวไปในราชธานีเก่าสุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร ผ่านพระราชนิพนธ์ที่เกิดจากการสำรวจและค้นคว้าของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ก่อนเสวยราชสมบัติ ในจามจุรีมีเรื่องเล่ากับหอประวัติจุฬาฯ ตอน "เที่ยวเมืองพระร่วง"

รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: ศศิพิมพ์ จิรศักดิ์ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย