ปัญหาการปฏิรูปตำรวจ: ทำไมกระบวนการติดหล่ม
130 views
0
0
"อ.ดร.พัชร์ นิยมศิลป คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ปัญหาการปฏิรูปตำรวจ: ทำไมกระบวนการติดหล่ม
__________
รายการนิติมิติ
ผู้ดำเนินรายการ: กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากร: อ.ดร.พัชร์ นิยมศิลป คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย