ต้นไม้ของพ่อ...พระมหาชนก
79 views
0
0
"ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

น้อมระลึกถึงพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับดิน ป่า และน้ำ ที่รักษาความสมบูรณ์ทางธรรมชาติไว้คู่กับชาติไทย จามจุรีมีเรื่องเล่ากับหอประวัติจุฬาฯ เฉลิมพระเกียรติโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่ 9 ในตอน "ต้นไม้ของพ่อ...พระมหาชนก"

รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: ศศิพิมพ์ จิรศักดิ์ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย