ศึกษากฎหมายอาญาจากข่าว: กรณีการกระทำความผิดในคดีแตงโม
71 views
0
0

ศึกษากฎหมายอาญาจากข่าว: กรณีการกระทำความผิดในคดีแตงโม
__________
รายการนิติมิติ
ผู้ดำเนินรายการ: กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากร: อ.ดร.ปราโมทย์ เสริมศีลธรรม คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย