การบอกอายุสิ่งของโบราณโดยอาศัยการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี (ตอนที่ 1)
104 views
0
0

การบอกอายุสิ่งของโบราณโดยอาศัยการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ: อ.สิทธิชัย จันทรศิลปิน