การบอกอายุสิ่งของโบราณโดยอาศัยการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี (ตอนที่ 3)
111 views
0
0

การบอกอายุสิ่งของโบราณโดยอาศัยการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี (ตอนที่ 3)
ผู้ดำเนินรายการ: อ.สิทธิชัย จันทรศิลปิน