ปัญหาฝุ่นละอองและเทคโนโลยีการกรองฝุ่นละเอียด
303 views
0
0

ปัญหาฝุ่นละอองและเทคโนโลยีการกรองฝุ่นละเอียด
-สถานการณ์มลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในประเทศไทย
-ทำไมปัญหาด้านฝุ่นละอองถึงกลับมาอีกครั้ง
-แนวทางการป้องกันที่สามารถนำมาประยุกต์ได้ในทางวิศวกรรมศาสตร์
.
รายการพูดจาประสาช่าง
อ.ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล ที่ปรึกษาอาวุโส SCG Chemical และ อ.ดร.ชลิตา คล้ายโสม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย