ขยะพลาสติก: แบน ทดแทน หรือปรับพฤติกรรม
160 views
0
0
"ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม"

ขยะพลาสติก: แบน ทดแทน หรือปรับพฤติกรรม
- สถานการณ์ขยะพลาสติกในไทย
- พลาสติกไม่ใช่ตัวปัญหา ปัญหาคือคนใช้พลาสติกที่จัดการพลาสติกไม่ดี กลายเป็นขยะพลาสติกที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม
- ที่มาของพลาสติก พลาสติกเกิดขึ้นมาเพื่อทดแทนถุงกระดาษ ลดการตัดต้นไม้
- ทำไมพลาสติกจัดการยาก
- ความแตกต่างระหว่าง "พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ" กับ "พลาสติกสลายตัวได้"

ขยะพลาสติก…เราจะทำยังไงดี

บทความเรื่อง "ขยะพลาสติก…เราจะทำยังไงดี? แบน ทดแทน หรือปรับพฤติกรรม"
https://www.eng.chula.ac.th/th/26222
โดย ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา | ภาวินี พงศ์พันธ์พฤทธิ์ | ดร.กริชชาติ ว่องไวลิขิต | ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านบทความ https://www.eng.chula.ac.th/th/26222

รายการพูดจาประสาช่าง
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา นักวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย