ส่อง IT ที่น่าสนใจในการใช้ชีวิตช่วงวิกฤตโควิด-19 : กรณีศึกษาประเทศจีน
118 views
0
0
"ผศ.ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ"
ส่อง IT ที่น่าสนใจในการใช้ชีวิตช่วงวิกฤตโควิด-19 : กรณีศึกษาประเทศจีน

• มีแอปพลิเคชันให้ประชาชนวินิจฉัยตัวเองเบื้องต้น
• มีระบบเฝ้าระวังและคัดกรอง จะรู้ได้ไงว่าตัวเองมีความเสี่ยงติดโรค
• เทคโนโลยีช่วยให้คนทำงานจากบ้านได้
• แพลตฟอร์มที่ให้บริการทางการเงิน

อ่านบทความเพิ่มเติม

รายการพูดจาประสาช่าง
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหัวหน้ากลุ่มวิจัยระบบสารสนเทศการจัดการภัยพิบัติและความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย