ส่อง IT ที่น่าสนใจในการใช้ชีวิตช่วงวิกฤตโควิด-19 : กรณีศึกษาประเทศจีน
407 views
0
0
"มีการใช้แอพพลิเคชั่นที่ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยโควิด -19 เบื้องต้น"

ในประเทศจีนได้มีการนำเทคโนโลยีทางด้านไอที มาใช้ในการวินิจฉัยและการคัดกรองโควิด-19 โดยมีการจัดทำ แอพพลิเคชันที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ประชาชนได้สามารถเข้าถึงการตรวจคัดกรองโควิด-19 เพียงแค่กรอกข้อมูลที่จำเป็น ระบบก็จะมีการประเมินความเสี่ยงหากมีการประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยงสูงก็สามารถแจ้งให้ไปพบแพทย์โดยด่วน เป็นการช่วยลดปริมาณการต่อคิววินิจฉัยโควิด -19 ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ยังมีระบบที่ช่วยเฝ้าระวังและคัดกรองโควิด-19 โดยหน่วยงานเอกชนจีนได้ร่วมมือกับรัฐบาลกลางสร้างระบบที่จะแสดงให้เห็นว่าที่ผ่านมาเรามีความเสี่ยงใกล้ชิดกับคนรอบตัวเรามากน้อยเพียงใด และติดตามว่าเราเดินทางไปที่ใดบ้าง เพื่อให้เราได้เฝ้าระวังและสามารถจัดการความเสี่ยงของตัวเองได้

.

-------------------------------------------
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-ส่อง IT ที่น่าสนใจในการใช้ชีวิตช่วงวิกฤตโควิด-19 : กรณีศึกษาประเทศจีนในประเทศเพื่อนบ้าน
รายการ พูดจาประสาช่าง
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ผศ.ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหัวหน้ากลุ่มวิจัยระบบสารสนเทศการจัดการภัยพิบัติและความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านบทความเพิ่มเติม