วันสิ่งแวดล้อมโลก: EGAT กับการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม
88 views
0
0
EGAT (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) กับการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม

• ความท้าทายในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน (โควิด-19 และ PM 2.5)
• มิติเรื่องพลังงานกับสิ่งแวดล้อม
• การสรรหาเทคโนโลยีที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และออกแบบระบบที่มีความมั่นคงด้วย

Action for Green…รักษ์โลกให้เรียนรู้

5 มิถุนายน - วันสิ่งแวดล้อมโลก

งานวันสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจำปี 2563 จัดขึ้นวันที่ 5-12 มิถุนายน 2563 ภายใต้แนวคิด "Action for Green…รักษ์โลกให้เรียนรู้" เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.egat.co.th/

รายการพูดจาประสาช่าง
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน