น้ำใจนิสิตจุฬาฯ ช่วยกาชาด ช่วงโควิด-19
88 views
0
0
"นิสิตจุฬาฯ กลุ่ม Co-Blood "

ชวนนิสิตจุฬาฯ กลุ่ม Co-Blood มาบอกเล่าเรื่องราวการช่วยเหลือสังคมในช่วงวิกฤตโควิด-19
_________________
รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: ศศิพิมพ์ จิรศักดิ์ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: อภิชา จารุดิลกวรกุล และ แววพลอย เอื้อชัยเลิศกุล นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย