"ถวายอดิเรก" พระพรพิเศษที่พระสงฆ์ถวายแด่พระมหากษัตริย์ (ตอนที่ 1)
115 views
0
0
"ผศ.ดร.ชัชพล ไชยพร คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
มารู้จัก "ถวายอดิเรก" ราชประเพณีที่พระสงฆ์ถวายพระพรพิเศษแด่พระมหากษัตริย์

ถวายอดิเรก

ทุกงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เรามักได้ยินคำว่า "ถวายอดิเรก"
อดิเรก แปลว่า พิเศษ
ถวายอดิเรก ราชประเพณีที่เป็นพระราชสิริสวัสดิ์แด่พระมหากษัตริย์ เป็นการถวายพระพรพิเศษแด่พระมหากษัตริย์จำเพาะพระองค์

ตำนานว่าด้วยอดิเรก

ว่ากันว่า อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่อาจมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา มีหลักฐานบันทึกถึงที่มาของการถวายอดิเรก อะไรเป็นเครื่องยืนยันถึงสิ่งที่ว่ามานี้

รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: ศศิพิมพ์ จิรศักดิ์ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ผศ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย