รายการสโมสรคูณสุข
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.05-13.55 น.

รายการที่เผยแพร่ข้อมูลการทำดีเพื่อสังคม จากบุคคล และกลุ่มบุคคล ทุกสาขาอาชีพ แนวทางการทำ CSR (Corporate Responsibility) หรือกิจกรรมเพื่อสังคมจากองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการให้และแบ่งปัน

ช่วงบอกเล่าข่าวสังคม
บอกเล่าข่าวสารการทำกิจกรรมทำดีในสังคมโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง กลุ่มบุคคล หรือมูลนิธิและองค์กรต่างๆเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี สร้างคุณค่าและความสุขให้กับผู้ฟัง

ช่วงกิจกรรมทำดี
สัมภาษณ์วิทยากรหรือบุคคลที่ทำดีในแง่มุมต่างๆ เช่น แนวคิด แนวทางการดำเนินงาน แชร์ประสบการณ์ในการทำจิตอาสา เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับสังคม